Słownik skrótów

Słownik skrótów

BG Burmistrz
VB Viceburmistrz
OELiUSC Referat Organizacyjny, Ewidencji Ludności i Urząd Stanu Cywilnego
ROŚiMRW Referat Rolnictwa, Ochrony Srodowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi
IGKiP Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
FN Referat Finansowy