Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

Sygnatura 29/2021
W sprawie Ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników ZGM w Lubawce
Status Obowiązujące

Zarządzenie nr 29/2021

Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z dnia 28 grudnia 2021 roku

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników ZGM w Lubawce.

 

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1282) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w zamian za święto przypadające w sobotę – 1 stycznia 2022 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                               KIEROWNIK

                                               ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE

                                               /-/ IRENEUSZ KORDZIŃSKI

 

Informacja o pracy ZGM w dniu 7 stycznia 2022 r.

drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian