Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG PISEMNY NA LOKALE UŻYTKOWE – WRZESIEŃ 2022

 O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 10/2022 Kierownika ZGM z dnia 02.09.2022r.

o r g a n i z u j e

 

Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych;

 

Wszelkie informacje na temat przetargu dostępne są pod linkiem:

Przetarg pisemny nieograniczony bez określenia branży na najem lokali użytkowych - 02.09.2022

 

Z A P R A S Z A M Y  D O  W Z I Ę C I A  U D Z I A Ł U  W  P R Z E T A R G U

drukuj
metryka
historia zmian